Digitalizácia a jej vývoj

Digitalizácia už dnes nie je len transformačným procesom informácii do binárnej úrovne. Z pohľadu dlhodobých predikcií (predpovedí) sa jedná o globálne vývojové preklasifikovanie ekosystému ľudstva a nášho bytia.

Pred skoro sedemdesiatimi rokmi bol odhalený jeden z najväčších vedeckých objavov 20. storočia, týkajúci sa DNA. Dnes už vieme, že práve DNA štruktúra je nositeľkou geneticky zašifrovanej informácie,  zodpovednej za formovanie všetkých znakov a vlastností väčšiny živých organizmov, vrátane ľudskej rasy.

Otázkou je: nemá náhodou DNA určité nepriame znaky, zhodujúce sa s blockchainom? Veď na elementárnej úrovni majú spoločného menovateľa, a to informačný tok (prísun informácií).

Identifikovanie informácie nám dáva možnosť nielen analýzy, ale aj možnosť usmernenia jej ďalšieho využitia.

Preto využitie koncentrovaných informácií, obsiahnutých v blockchaine je nástrojom syntézy pre aplikovateľnosť aj napríklad AI, čiže umelej inteligencie.

Digitalizácia cez digitálne meny

Na samom počiatku stál Bitcoin (skrátene BTC). Digitálna mena, ktorá bola odsudzovaná a ktorej predikovali krátku životnosť. Digitálna mena, ktorá našťastie stála za zrodom nového odvetvia, generujúceho inovácie. Bitcoin je digitálna mena, ktorá má aj svoj Bitcoinmat. Koľko digitálnych mien sa môže pýšiť svojím ,,bankomatom“? Cez to všetko sa nájdu ľudia, ktorí spochybňujú roky posunu tejto digitálnej meny a celkovo digitálnych mien na trhu. Spochybňujú to tým, že je veľmi nestály. Avšak, keď vezmeme do úvahy aj iné investičné nástroje, tak aj tam je možné riziko a prípady straty.

Preto dva odlišné sektory, a to tradičná ekonómia a digitálna ekonómia sa po vyše desiatich rokoch začali postupne fúzovať, aby spoločne „vydláždili“ cestu novým digitálnym aktívam.

Ido o kolobeh, kedy niečo staré zaniká a prenecháva priestor niečomu novému.

Nevyhnutnosť týchto zmien je nezvratným javom, ktorý zasiahne každý jeden sektor, ako aj krajinu.

My vidíme transformáciu digitalizácie hlavne v týchto bodoch:

  1. Finančný sektor na čele s centrálnymi bankami bude v krátkej dobe stáť za vytvorením a legislatívnym ukotvením národných digitálnych mien. Centrálne banky budú využívať národné centralizované blockchain platformy, ku ktorým budú pripojené nižšie blockchain štruktúry.
  2. Štátne dlhopisy, obligácie, cenné papiere a iné deriváty sa prekonvertujú do centrálnych digitálnych mien.
  3. Postupne dôjde k zániku rodných čísel, identifikačných čísel firiem, zdravotných a sociálnych záznamov. Veľké množstvo identifikačných údajov nahradia centralizované Smart Contracty.
  4. Vzniknú národné centrá výskumu a aplikovania AI (Umelej inteligencie). Budú plniť nielen informačnú úlohu, ale aj navrhovať riešenia k problémom bežných ľudí.
  5. FinTech sektor sa rozdelí na dve úrovne: štátnu a privátnu. Úlohou tej štátnej úrovni bude podpora vývoja centralizovaných aplikácii. Jednotlivé národné centrá budú vzájomne prepojené na medzinárodnej úrovni. Docieli sa tým efektívnejšia komunikácia ako aj harmonizácia pravidiel.

Privátna úroveň bude mať možnosť vyvíjať aplikácie a zároveň sa parciálne (čiastkovo) podieľať aj na vývoji pre štátny sektor. V tomto prípade sa predpokladá, že dôjde k novej forme odmeňovania zo strany štátneho sektora voči súkromnému, a to vo forme napríklad národných digitálnych mien (CBDC).

  1. IT bezpečnosť bude centrálne koordinovaná, a to na jednotlivých blockchain úrovniach. Prístupy k osobným záznamom budú mať iba orgány štátnej správy, poisťovne a banky.

 

V niektorých obchodoch, kaviarňach alebo na eshopoch sa už pred piatimi rokmi dalo platiť Bitcoinom, hovoríme o tých na Slovensku.

Môžete tento článok vnímať ako utópiu, možno sa pri čítaní zhrozíte z toho, čo by mohlo nastať. Pravdou však je, že digitalizácia je tu pre nás - ľudí. Nie preto, aby nás obmedzovala, ale aby nám slúžila a pomáhala nám.

Ešte stále si myslíte, že digitálne meny nemajú budúcnosť?