Pokiaľ chcete, aby vaše peniaze pracovali za vás, musíte mať vytvorenú a vopred stanovenú stratégiu, pre ktorú je potrebné správne nastaviť investičné ciele, zhodnotiť riziká či výšku poplatkov. A práve tomuto všetkému sa bude venovať tento článok.

Čo treba vedieť pred tým, ako začnete investovať?

Predtým ako hocikto vloží peniaze do akéhokoľvek fondu, finančného aktíva, indexu, či čohokoľvek iného, investor musí vedieť čo presne danou investíciou hľadá. Očakáva, že dané peniaze vytiahne za 40 rokov až počas svojho dôchodku? Plánuje danú investíciu použiť o 7 rokov pri svojej hypotéke alebo svadbe? Alebo plánuje danú investíciu použiť pri vzdelaní svojho novonarodeného dieťaťa?

Všetky tieto, a mnoho ďalších otázok, môžu pomôcť investorom s rozhodovaním sa kde a ako najlepšie investovať ich peniaze. Je pritom pomerne jednoduché vidieť, že niekoľko odlišných faktorov môže napomôcť s rozhodovaním do čoho a ako investovať. A práve tie najpodstatnejšie faktory si predstavíme. Taktiež je potrebné vedieť, že daných faktorov môže byť aj viac, a že v tomto článku nie sú uvedené v nejakom špecifickom poradí. Pred akoukoľvek investíciou by sa mal investor zamyslieť nad všetkými faktormi a prispôsobiť nim svoju stratégiu.

1. Časový horizont

Prvým faktorom, ktorý investor musí zvážiť je čas, kedy očakáva, že by dané peniaze potreboval alebo chcel vybrať. V akom čase bude chcieť svoje peniaze použiť alebo minúť? Očakáva, že si vyberie peniaze o 5 rokov alebo o 35 rokov?  Rozhodovanie o časovom horizonte je podstatnou úlohou, ktorú musí investor zvážiť aj preto, že toto rozhodovanie určuje aj risk, ktorý by mal investor podstúpiť a takisto zisk, ktorý by mohol očakávať. Kedy nakupovať a kedy nepredávať sú podstatné otázky spojené s investovaním a preto sme sa na ne pozreli bližšie v jednom z predchádzajúcich článkov.

Napríklad, pokiaľ chce niekto investovať na 5 rokovo, portfólio daného investora by malo byť oveľa menej riskantné, ako portfólio investora s časovým horizontom 35 rokov. A to najmä preto, že akciový trh má oveľa väčší rastový potenciál z dlhodobého hľadiska, avšak, taktiež je aj svedkami najostrejších korekcií. Pokiaľ by tak korekcia nastala práve v čase, kedy by chcel investor vložiť peniaze do trhu iba na 5 rokov, daný, krátkodobý investor by mohol utrpieť výrazné straty na svojom portfóliu.

2. Tolerancia risku

Tolerancia risku je veľmi úzko spojená s časovým horizontom, ktorý investor zvolí. Tento faktor síce môže byť o čosi horšie kvantifikovateľný, avšak ide určite o rovnako podstatný. Pokiaľ je investor viac risk-averse (nemá rád risk), tak by mal zvoliť bezpečnejšie a stabilnejšie portfólio, ktoré pozostáva najmä z aktív alebo tried aktív ktoré nie sú svedkami priveľkej volatility. Drvivá časť portfólia daného investora by tak mala byť rozdelená medzi dlhopisy, nehnuteľnosti, v istých prípadoch komodity a menšia časť by mohla obsahovať napríklad akcie alebo kryptomeny.

Na druhej strane, risk-loving investor (investor, ktorý má vyššiu toleranciu risku) by vo svojom portfóliu určite preferoval viac aktíva ako akcie či kryptomeny, pred dlhopismi. To ale neznamená, že by dané portfólio malo byť zložené iba z týchto aktív. Napriek tomu je ale iba malá pravdepodobnosť, že skutočný risk-loving investor by mal viac ako 50 % svojho portfólia v dlhopisoch.

3. Diverzifikácia

Ako sme už vyššie naznačili, portfólio akéhokoľvek investora by určite malo byť diverzifikované. Vloženie všetkých peňazí iba do jednej investície je vždy veľmi riskantné pretože trhy sú nepredvídateľné. Aj preto je rozloženie kapitálu medzi niekoľko rôznych tried aktív môže byť pomerne jednoduchým spôsobom, ako si uchrániť svoje bohatstvo.

Navyše, diverzifikácia sa nemusí diať iba medzi rôznymi triedami aktív, ale takisto aj medzi istými podsektormi v rámci jednej triedy aktív. Napríklad v prípade kryptomien sa môžu investori rozhodovať medzi investovaním do Bitcoinu, altcoinov spojených s NFT, DeFi, metaversom či rôznymi multichain platformami a podobne. To isté platí pri akciách či komoditách, a preto by na to investori mali dbať ešte predtým, ako si budú zostavovať svoje portfólio.

4. Poplatky

Pokiaľ sa už aj investor rozhodne vložiť svoje peniaze do rôznych aktív, mal by presne vedieť, koľko ho to bude stáť. Aké sú ceny spojené s daným portfóliom či produktom? Aké poplatky si účtuje broker, finančný analytik či správca portfólia za všetky služby a aké percentá si bude účtovať zo zisku? Aj napriek tomu, že môže ísť na prvý pohľad o malé čiastky, tak veľkosť poplatkov vie najmä v dlhodobom horizonte značne ovplyvniť celkovú ziskovosť daného portfólia. A to pomerne značne.

5.Investičné ciele

Aby sa všetko pekne spojilo, investor by mal presne vedieť čo so svojou investíciou plánuje a prečo ju ide vykonať. Prečo chce vôbec začať investovať, čo od toho očakáva alebo akú hlavnú úlohu  od danej investície očakáva, že splní. Otázka „prečo“ tak spája všetky ostatné faktory dokopy a mala by výrazne pomôcť investorovi s tým, ako správe zostaviť portfólio pre jeho potreby.

Iné faktory a osobný prístup

Samozrejme, že sa dá nájsť hneď niekoľko ďalších faktorov, ktoré vedia ovplyvniť investičné stratégie. Veľkosť vkladaného kapitálu, frekvencia investovania či jeho početnosť (jednorazový investícia alebo pravidelné vklady) vedia všetky ovplyvniť investičné stratégie. Navyše niektorí investori môžu preferovať investíciu do kryptomien, iným sa môžu viac pozdávať nehnuteľnosti. Je teda jasné, že všetko je veľmi individuálne a musí byť zohľadnené pre každého investora jednotlivo ešte predtým, ako príde ku vloženiu kapitálu do trhov.

Rôzne typy investícii

Finančný svet ako taký je dostatočne veľký na to, aby ponúkol investorom rôzne možnosti aktív, finančných nástrojov, derivátov, odlišných produktov či služieb. S každou triedou aktív je pritom spojený aj špecifický risk či očakávaná výnosnosť. Napríklad, odhliadnuc od kryptomien, akcie zvyknú ponúkať najvyššie zhodnotenie spomedzi tradičných finančných trhov, ale takisto sú aj najviac volatilné a tak so sebou nesú najvyšší risk.

Na druhej strane sú dlhopisy. Na nich sú najčastejšie vidno pomerne plytké pohyby do strany. Dlhopisy zvyknú byť menej riskantné, ale takisto aj menej ziskové. V portfóliách sa väčšinou objavujú najmä preto, aby zredukovali celkový risk.

Komodity sú pomerne špecifickou triednou aktív. Väčšinou sa totižto vyznačujú pohybmi, ktoré idú oproti tradičným akciám. Práve to je ale dôvod, prečo ich investori zvyknú mať zakomponované vo svojich portfóliách. Komodity slúžia ako safe-haven aktíva, keďže sa zvyknú hýbať oproti tradičným trendom, ktoré vidno na trhoch. Preto sa na komodity nepozerá z hľadiska ich zárobkového potenciálu, ale zo stabilizačného hľadiska pre celé portfólio v akomkoľvek štádiu sa nachádza ekonomický ši finančný cyklus.

Aj napriek tomu, že na trhoch je množstvo iných tried finančných aktív, jedna z nich zažíva extrémny nárast v posledných rokoch. Táto trieda aktív  je reprezentovaná aktívami ako Bitcoin, Ethereum, Binance Coin či Tether. Samozrejme, že hovoríme o kryptomenách, ktoré sú stále mnohými opisované ako „Divoký Západ,“ kvôli menšiemu počtu regulácii. Práve kvôli tomuto sa ale kryptomeny vyznačujú veľkými a rýchlymi pohybmi (či už hore alebo dole), čo ponúka investorom ale najmä traderom množstvo obchodných možností, ale takisto výrazne navyšuje risk.

Ako investovať?

Tak ako s každou triedou aktív, tak aj spôsoby, aké si môže investor vybrať, sú veľmi pestré. Investor môže napríklad ísť cez banku, burzu/zmenáreň, broker firmu, či spoločnosť správcov majetku (asset management). Rovnako si ale môžu investori vybrať investovať po svojom.

Rovnako ako v prípade výberu vlastného portfólia, aj pri výbere spôsobu, ako by mal človek investovať, sa musí riadiť najmä svojimi individuálnymi požiadavkami. Napríklad high-net worth investor s hlavným cieľom zachovania kapitálu môže preferovať služby asset managment firmy.

Na druhú stranu, malý neskúsený investor, ktorý nepozná trhy a rovnako nevie, kde začať,  by mohol použiť služby banky či brokera, ktorí mu poskytnú odbornú pomoc prostredníctvom špecializovaného tímu ekonómov, finančných analytikov alebo expertov.

Ako začleniť kryptomeny do portfólia?

Kryptomeny sú stále relatívne novým finančným podsektorom, ktorý musí byť vhodne vyhodnotený predtým, ako bude zahrnutý do tradičného investičného portfólia. Investovanie do kryptomien nie je len nové, ale je takisto pomerne odlišné. Preto sme sa pozreli na rôzne možnosti investícii do kryptomien v tomto článku.

Nielen retail investori, ale takisto aj inštitucionálni investori už ale vo veľkom hľadajú možnosti, ako investovať do týchto aktív. Niektorí si myslia, že 2 % z portfólia práve do kryptomien je viac ako dosť, iní do nich vkladajú aj 10 %. Aj toto rozhodnutie je samozrejme individuálne. Avšak sila a potenciál kryptomien v investičných portfóliách už nemôžu byť ignorované.

Záver

Správny výber a nastavenie investičného portfólia môže byť zdĺhavý proces. Počas neho musia investori zvážiť niekoľko rôznych faktorov ešte predtým, ako sa rozhodnú svoje peniaze „nechať pracovať.“ Výber správnej investičnej stratégie je ale rovnako podstatný, ako výber vhodného auta či nehnuteľnosti. Investičná stratégia by totižto mala pomôcť hájiť záujmy investora a takisto zaistiť dosiahnutie predom stanovených cieľov.

Ak si nie ste istý ako vytvoriť portfólio alebo akú stratégiu si vybrať, radi vám s tým pomôžeme. Neváhajte a pokojne nás kontaktujte a my vám radi ukážeme, kde začať.