Preto sa tento článok pozrie na to, čo vôbec je asset management, akú úlohu má vo finančnom svete alebo aké poplatky sú väčšinou spájané so správcami aktív. Rovnako sa pozrieme na rozdiely medzi pasívnou a aktívnou správou aktív a takisto predstavíme v skratke produkty, ktoré Crypto Investment ponúka v tejto oblasti svojim klientom.

Čo je asset management?

V jednoduchosti povedané asset management je služba spojená so správou aktív, ktorá prepája veľké korporácie s ich klientami. Vo väčšine prípadov ide o high-net worth jednotlivcov, vlády, penzijne fondy či univerzitné fondy. Cieľ tejto spolupráce je pritom jasný. Klienti si väčšinou hľadajú akúkoľvek entitu, ktorá by spravovala ich aktíva, majetok či kapitál, ktoré by inak strácali na hodnote kvôli inflácii. A práve tomu sa venujú správcovia aktív (asset managers).

Úlohou týchto inštitúcii je manažovanie aktív pre svojich klientov nehladiac na to, či ide o peniaze, nehnuteľnosti, akcie, dlhopisy, kryptomeny alebo iné aktíva. Asset management samotný je pritom obrovský biznis. Podľa Thinking Ahead Institute, presahovala celková hodnota 500 najväčších správcov majetku na svete v roku 2019 dokopy viac ako 104 bilióny dolárov v rôznych aktívach. Medzi najväčších asset managerov patria spoločnosti ako BlackRock (7,3 bilióna dolárov), The Vanguard Group (6,1 bilióna dolárov), UBS Group (3,5 bilióna dolárov) či Fidelity Investments (3,3 bilióna dolárov).

Nielen týmto správcovom aktív, ale takisto aj mnoho ďalším sa darí najmä vďaka tomu, že sa sústredia na potreby, ciele či požiadavky svojich klientov. Správcovia aktív totižto musia zvážiť nielen risk, ktorý sú ich klienti ochotní zniesť, ale takisto aj veľkosť ich investície, investičný horizont či diverzitu portfólia. Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, aké faktory môžu ovplyvňovať investičné rozhodnutia, kliknite na tento link.

Aj preto sa správcovia aktív nepozerajú na všetkých svojich klientov rovnako. Práve naopak, tieto inštitúcie musia byť veľmi flexibilné v tom, aké služby ponúknu konkrétnemu klientovi najmä na základe jeho potrieb. Napríklad niektorí klienti môžu vyžadovať riskantnejšie portfólio postavené najmä okolo akcií. V takom prípade by sa správca aktív mohol pozerať po tradičnom rozdelení 80/20, kedy by 80 % portfólia išlo do rôznych akcií, indexov či sektorov akciového trhu, zatiaľ čo zvyšných 20 % by bolo v dlhopisoch. Iní klienti môžu preferovať o niečo bezpečnejšie investície a tak ich portfólio môže byť rozdelené najmä medzi dlhopisy, nehnuteľnosti či komodity.

Kvôli odlišným požiadavkám zo strany klientov, tak musia byť správcovia aktív otvorení ponúkaniu takmer akýchkoľvek finančných aktív či finančný nástrojov. Či už ide o dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, indexy alebo kryptomeny, asset manageri musia vždy splniť základné požiadavky svojich klientov a tak musí byť portfólio ich produktov dostatočne široké na to, aby vedeli vyhovieť akýmkoľvek potrebám.

Správcovia aktív a poplatky

Za ponúkanie svojich služieb si samozrejme správcovia aktív pýtajú rôzne poplatky, pričom ide väčšinou buď o fixné poplatky alebo o poplatky založené na výkonnosti daného správcu. Nepísaným pravidlom je, že čím lepšie výsledky správca dosahuje, tým väčšia vie byť aj ich komisia.

Dôvodov na pýtanie si poplatkov je samozrejme mnoho. Jedným z tých najjasnejších je najmä skutočnosť, že správcovia aktív poskytujú svojim klientom tímy expertov a špecialistov ako napríklad finančných analytikov, ekonómov, obchodníkov či investičných expertov.

Aj napriek tomu sa ale veľkosť či typ poplatkov vie líšiť medzi rôznymi správcovskými spoločnosťami, čo musia klienti taktiež vždy zvážiť ešte predtým, ako si daného správcu vyberú. Napríklad si môžu asset management spoločnosti pýtať poplatky spojené s aktívnou či pasívnou správou majetku, ale takisto za služby spojené s brokerskými spoločnosťami alebo robo-advisory službami.

Pasívny vs. aktívny asset management

Asset management spoločnosti sa väčšinou môžu rozhodovať medzi dvoma hlavnými spôsobmi, ako riadiť aktíva:

  • pasívny
  • alebo aktívny asset management.

Pasívny asset management je spôsob, ako manažovať aktíva pre klientov bez toho, aby sa do portfólia vstupovalo pričasto či aby bol potrebný extrémny ľudský kapitál a čas na jeho riadenie. Práve naopak, pasívny asset management je založený hlavne na správnom zostavení portfólia z dlhodobého pohľadu. Preto ide v tomto prípade väčšinou najmä o kopírovanie pohybov spojených s indexami či rôznymi fondami, čo zapríčiňuje, že nie je potreba takéto portfólio často rebalansovať.

Výhodou tohto prístupu sú nižšie poplatky vzhľadom na to, že v celom procese správy majetku je zahrnutých menej ľudí. Navyše sa v ňom neobchoduje tak často a preto sú aj transakčné poplatky za vstupy či výstupy z a do obchodov nižšie. Na druhú stranu ale treba povedať, že pasívna správa majetku je menej reaktívna na situáciu na trhoch a preto zväčša dosahuje nižšiu výnosnosť.

Druhou možnosťou je aktívna správa majetku, ktorá vyžaduje oveľa viac času, zdrojov či ľudského kapitálu na to, aby bolo portfólio klienta stále vhodne nastavené a aby v ňom boli zahrnuté najpodstatnejšie finančné správy či novinky. Práve kvôli oveľa väčšej náročnosti na množstvo príslušných faktorov bývajú poplatky s týmto typom správy majetku väčšie.

Rovnako ale bývajú väčšie aj kvôli častejšiemu obchodovaniu, pri ktorom sa tak transakčné poplatky vedia oproti pasívnemu manažovaniu navýšiť. Treba tiež ale dodať, že aktívne manažovanie majetku je oveľa responzívnejšie na akékoľvek výrazné zmeny na trhoch.

Crypto Investment a asset management kryptomien

V Crypto Investment sme sa rozhodli pomôcť investorom vložiť svoje peniaze do kryptomien. Keďže je ale svet kryptomien nový a môže byť pre začiatočníkov pomerne zložitý, nie všetci z nich sa nakoniec odhodlajú investovať.

My sme sa preto rozhodli ponúkať Asset Management služby pre našich klientov a zákazníkov. Prostredníctvom nich poskytujeme rôzne portfólia s odlišnými kryptomenami. Napríklad Bitcoin Portfolio je 100 % investované v Bitcoine, zatiaľ čo iné portfólia obsahujú mix rôznych menších či väčších altcoinov.

Aj týmto spôsobom vieme zaručiť, že poskytujeme také produkty, ktoré budú vyhovovať všetkým našim investorom, ktorí sa rozhodli vložiť peniaze do digitálnych aktív. A to aj napriek odlišnému prístupu voči risku či veľkosti investície. Požiadavky našich klientov tak budú vždy brané v úvahu a budú zohľadnené pri tvorbe portfólia pre klienta.

Navyše, všetky naše portfólia sú pravidelne sledované našimi analytikmi a kryptomenovými expertami. Tí sa zameriavajú nielen na podmienky na trhoch a vhodné prispôsobovanie portfólia na základe daných podmienok, ale takisto poskytujú aj tvorbu mesačných výpisov či informácii pre klientov. Týmto chceme pozdvihnúť najmä transparentnosť našich služieb a celkovo služieb spojených s asset managementom v kryptomenovom svete.

Záver

Asset management je vo finančnom svete už niekoľko dekád. Tento typ správy aktív pre klientov je spojený väčšinou hlavne s obrovskými inštitúciami s celosvetovo známym menom. Aj napriek tomu ale treba brať v úvahu, že správcovia aktív nie sú žiadni jasnovidci či veštci.

Sú expertami vo svojich oboroch a zvyčajne majú množstvo skúseností, ale trhy sú nepredvídateľné. To znamená, že správcovia aktív nemôžu sľubovať a poskytovať abnormálne zisky z dlhodobého časového horizontu. Ako ale ukazujú čísla od spoločností ako Fidelity, The Vanguard Group či BlackRock, tak tieto spoločnosti určite majú čo ponúknuť svojim klientom.

Pokiaľ chcete investovať do kryptomien, ale nie ste si istý kde začať, sme tu pre vás. Ponúkame služby spojené so správou kryptomien a tvorbou kryptomenových portfólií. Pokiaľ chcete vedieť viac o našich službách či produktoch, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu alebo telefonátu.